Aktivity

Klienti Červeného Dvora jsou seznámeni s projektem a spolu s terénními a sociálními pracovníky léčebny vybírají aktivity, do kterých se zapojí. Činnosti projektu jsou poměrně komplexní, propojené a modulární. Je možné je absolvovat v různých kombinacích podle potřeb a možností klienta.

 

Rekvalifikační PC kurz

Rekvalifikační počítačový kurz o délce 43 vyučovacích hodin, náplň odpovídá obsahu modulů 2, 3 a 7 podle sylabu ECDL. Výstupem je osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Na výuce je kromě lektora účastníkům k dispozici též asistent výuky jako praktická pomocná ruka. Výuka je rozdělena do 14 lekcí včetně testu, probíhá 2x týdně (pondělí a úterý). Celkem se uskuteční 9 kurzů.

 

Orientace na trhu práce

Obsahem bloku jsou např. témata: Jak se vyznat na pracovním trhu, správné sestavení životopisu, motivačního dopisu, příprava na pracovní pohovor a další budou náplní třech lekcí zaměřených na prosazení a úspěch při hledání zaměstnání, výstupem je osvědčení o absolvování. Kurz má 9 vyučovacích hodin (á 45 min) rozdělených do tří lekcí po 12 účastnících

 

Jak se neztratit

Jednodenní krátká setkání klientů s pozvanými hosty na společná témata, které určuje profese nebo životní příběh pozvaného hosta. Návrhy témat: např. dluhová problematika a osobní finance, komunikace tělem a vzhledem, trénink paměti a rozvoj kreativity.

Uskuteční se 22 setkání (průměrně 1x měsíčně) a jedno setkání trvá 3 až 4 vyučovací hodiny.

 

Trénink klíčových kompetencí zaměstnance ve virtuální firmě

Cílem je poskytnout klientovi prostor pro sebeuvědomění, sebevyjádření, zároveň připomenutí pracovních návyků v rámci simulace pracovního kolektivu, nebo projektového týmu. Obsahem kurzu je práce v týmu, sdílení dat a komunikace ve firmě, tvorba klientské/produktové databáze, prezentace firmy (propagační materiály, vizitky, logo, ...), www stránky firmy, firemní nabídka/pošta, komunikace ve firmě, prezentace produktu/firmy, osvědčení o absolvování. Kurz se skládá z pracovní terapie a praktických cvičení v rozsahu 36 vyučovacích hodin rozdělených do 11 lekcí s výukou (pondělí a úterý).

 

Bilanční diagnostika

Celodenní skupinové setkání se specialistkami na programy s psychologickou tématikou, individuální diagnostiku, osobní rozvoj, koučink, teambuilding a teamspirit, sejmutí profesních testů (IQ předpoklady, projektivní testy, MBTI - HR osobnostní typologie, včetně temperamentů), následuje individuální setkání nad výsledky testů. Klient obdrží závěrečnou zprávu.

 

Výběrová rekvalifikace

Ve spolupráci s SOU Lišov byl upraven plán dílčí kvalifikace. Klienti se prostřednictvím teoretických a praktických částí vzdělávají v oboru „Výpomoc při přípravě pokrmů“. Obsahem kurzu jsou: hygienické předpisy a skladování potravin, nápoje, zhotovení a tepelná úprava příloh, výroba jídel, údržba zařízení, výrobních prostor a přejímka potravin. Kurz je rozdělen do osmi lekcí (celkem 27 vyučovacích hodin), které se konají v pátek a sobotu. Následuje pak 3 měsíční praxe v kuchyni, v jejímž průběhu trvá teoretické doškolení.

 

Uplatnění klientů na trhu práce

Klienti s úspěšně ukončenou léčbou budou moci na základě užšího výběru nebo výběrového řízení nastoupit na nová nebo zprostředkovaná pracovní místa: 5 nových pracovních míst (s průměrnou podporou mzdového příspěvku 22 000 Kč/místo po dobu 6 měsíců);

14 zprostředkovaných pracovních míst (s průměrnou podporou 22 000 Kč/místo po dobu 3 -6 měsíců)