O projektu

Projekt „Vozataj II“ - efektivní podpora osob vymaňujících se ze závislosti na návykových látkách na cestě k aktivnímu a zodpovědnému řešení svého života a uplatnění se na trhu práce.

„Vozataj II“ je určen všem současným klientům Psychiatrické léčebny Červený Dvůr a navazuje na předchozí úspěšný projekt. Nabízí poradenství, vzdělávání, zvýšení osobní motivace a prostor pro seberealizaci, podporu při orientaci na pracovním trhu i přímou pomoc při cestě do zaměstnání.

 

Období realizace: 1. dubna 2013 – 31. března 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00048

Realizátor: Attavena, o.p.s.

Projekt „Vozataj II“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.